تبلیغات
سفیر حقبه راستی که هر دو روبه سوی قبله اند ، اما این کجا و آن کجا؟

این در حال سجود و عبادت خالق و آفریدگار جهان ...
آن در حال گناه و معصیت و پیروی از شیطان ...
این در حال بندگی خــدا ...
آن در حال بندگی شیطان ...

این در حال پرداختن به روح و روان معنوی ...

آن در حال پرداختن به جسم و دنیای مادی ...

این در حال کاشت بذر و پرورش درخت ...

آن در حال کندن گل و بوته ها و پرورش آفت ...

این در حال ساخت بنا ...

آن در حال تخریب بنا ...

این در حال اتصال به خدا ...

آن در حال انفصال از خدا ...

این نــــمـاز [نــه + مـاز = پیچ و خم ندارد] ...

آن بــــمـاز [بــه + مـاز = پیچ و خم دارد] ...

عاقبتِ این ، ورود به بهشت و روبه رویی با خدا ...

عاقبتِ آن ، ورود به جهنم و روبه رویی با شیطان ...

و همانا وعده ی خداوند حق است ،

و وعده ی شیطان ناحق ...

[ هر دو رو به سوی قبله اند ... ]

[ این نمازگزار بود و آن ماهواره ! ]

[ اما این کجا و آن کجا ؟

نوشته شده در دوشنبه 8 اردیبهشت 1393 توسط جعفرپور | نظرات ()
طراح قالب
Weblog Skin

قالب وبلاگ

گالری عکس بازیگران سینما

کتابخانه الکترونیکی

قالب وبلاگ

گرافیک کامپیوتری opengl