تبلیغات
سفیر حق

یکی از رفقا میگفتــــــ
کلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اتاقمــــــــــــو
گـــــــم
کردم!!!!!!
یه لحظه با خودم فکــــــــــر کردم
دیــدم همه ی زندگیم بسته به این کلیــــــــــــــــده
اسبابی که تــو اتاقــم اســت
زندگیـــم رو اداره میکنــه
با خودم گفتـــم
عجـــــب
یـــه کلید گـــم کـــردم
زندگیم لنــــــــــگ میزنـــــــه
یه لحظـــــــه فکــــــــــــــــررفتـــم جایـــــــــــــی
با خــــــودم گفتـــــــــم
سالهاســــــت خــــــــــودمو
گــــــــــــم کــــــــردم
حـــــــــال ببیـــــــــــــــن
چقــــــــــد از انســـــــــانیت دورمـــــــــ
چــــــــون انســــــانیـــــــت ادم بستــــــــه به خـــــــود شناسی است
ادمـــــــــ باید
خــــــــودشو پیــــــــــدا کنــــــــــه
ولـــــــی مــــــــن....
.
.
.
.
واین بود حـــــــــــــکایت یـه کلیـــــــــد گــــــــم کردن!
چـــــــــــــــــــه
موعظــــــــــــــه خوبیــــــــــــ
ادم حواســـــــش جمــــــع باشـــــه در و دیــــــــــوار موعظـــــــــــه میکنـــــــــه....

نوشته شده در پنجشنبه 10 بهمن 1392 توسط جعفرپور | نظرات ()
طراح قالب
Weblog Skin

قالب وبلاگ

گالری عکس بازیگران سینما

کتابخانه الکترونیکی

قالب وبلاگ

گرافیک کامپیوتری opengl