تبلیغات
سفیر حق

اینجا فضاے مجازے است.

جایے که کمبودهاے زندگے بے هزینه جبران میشود.

اینجا مهندس شدن ، پولدار شدن خوشتیپے و زیبایے

به راحتے دست یافتنے ست.

اینجا جایے ست که شاهزاده سوار بر اسب دختران شدن آسان

و پرے رویاهاے پسران شدن راحت است.

اینجا بازار فروش ادم های ایده ال است.

اینجا بے هزینه میتوان بهترین بود.

کافے ست کمے دروغ بلد باشے.

و ایمان و انسانیت را قربانے کنے.

آنوقت...

به فضاے مجازے ...

نمیدونم بگم خوش اومدے یا ... بیخیال ...

اینجا خیلے مراقب خودتون و خوبے هاتون باشید...

نوشته شده در سه شنبه 17 دی 1392 توسط جعفرپور | نظرات ()
طراح قالب
Weblog Skin

قالب وبلاگ

گالری عکس بازیگران سینما

کتابخانه الکترونیکی

قالب وبلاگ

گرافیک کامپیوتری opengl